MARMARA BÖLGE GÜMÜŞ DEDEKTÖR

Kullanıcı Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR

1.1.SATICI:

Ünvanı : Gumus Dedektor
Adres : 

BURSA-MERKEZ

 

Cep: 0 507 901 1556

 

 


Adres:ŞEHREKÜSTÜ MAH. CEMAL NADİR CAD. ÇAĞIN İŞ HANI KAT:3 NO:307


BURSA-OSMANGAZİ

 

web: www.gumusdedektor.net

 

e-mail: info@gumusdedektor.com

 

 


Ödeme Yapabileceğiniz Banka Hesaplarımız

 


 

 


QNB FİNANSBANK

IBAN TL : TR22 0011 1000 0000 0097 9565 32

 

 

HESAP NO : 97 9565 32

 

 

 

1.2 ALICI:

İş bu sözleşme kapsamında ALICI  www.gumusdedektor.com internet sitesinden sipariş veren kişidir.ALICI’ nın,  üye olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınacaktır.

MADDE 2: KONU

 

2.1. İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait www.gumusdedektor.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

2.2.  ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

 

2.3. www.gumusdedektor.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

2.4. ALICI, sözleşmede belirtilen  ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

2.5. İşbu sözleşme, ALICI’ nın ürünün siparişine ilişkin elektronik ortamda gerekli teyidi vermesinden sonra geçerlilik kazanır.


MADDE 3: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

 

ALICI`nın teslimini talep etmiş olduğu ürün, ALICI tarafından belirlenmiş olan ………………………………. adresine kargo şirketi yetkilisi marifetiyle teslim edilecektir.


MADDE 4: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

 

4.1. Teslimat masrafları ALICI’ ya aittir. Teslim anında ALICI’ nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir.

4.2. Sözleşme konusu ürün, ALICI' dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI  sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ ya aittir. 

4.3. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI’ nın hesabına geçmesinden sonra yapılır. SATICI, ürünü siparişinden itibaren  5   gün içinde teslim eder.

4.4. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI' nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine iade edilir.

4.5.  Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 5: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

5.1. ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce  muayene ederek kırık,ezik, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ ya aittir.

5.2. Ayrıca ALICI, gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI’ ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

5.3. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalı ve fatura ile iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse ALICI’ ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

MADDE 6: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, ALICI’ dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 

6.2. SATICI, ALICI’ nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmeyi imzaladığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu kabul etmektedir.

6.3. SATICI, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10  gün içinde ürün bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Ürünü 20 gün içinde iade alır. 

6.4. SATICI, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’ ya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir. SATICI, ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI’ ya bildirimde bulunmak zorundadır. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 gün içinde iade edilir. 

MADDE 7: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

7.1. Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.faprika.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

7.2. SATICI, teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

MADDE 8: ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI

Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 9: VADELİ FİYAT

Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur. 

MADDE 10: VADE FARKI

10.1. Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda taksit sayısı …`nin üzerinde olan alışverişlerde aylık % 3 vade farkı uygulanarak satış fiyatı belirlenmektedir.

10.2. ALICI, çalıştığı bankaya karşı 12. madde hükmünce sorumludur.

MADDE 11: PEŞİNAT TUTARI

Ürünün peşinat tutarı, fatura içeriğinde mevcuttur. 

MADDE 12: ÖDEME PLANI

12.1. Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.2. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. 

MADDE 13: CAYMA HAKKI

13.1. ALICI’ nın cayma hakkından faydalanabilmesi için; yapılan satışın 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamına giren bir satım sözleşmesine dayanması; iadenin, satın alınan ürünün ambalajı açılmadan, tahrip edilmeden, bozulmadan ve ürün kullanılmadan teslim tarihinden itibaren yedi (7) günlük süre içinde gerçekleştirilmesi gereklidir.

13.2. Ürünün kutusu üzerindeki, ithalatçı veya üretici firma tarafından yapıştırılmış olan etiketlerin yırtılması, vakumlu veya jelâtinli ambalajın açılması,tekrar satılabilirlik özelliklerinin kaybedilmiş olması durumlarında, iade talepleri kabul edilmemektedir. ALICI, ürünü kendisine teslim edildiği andaki durumu ile geri vermekle yükümlüdür.
13.3. İade işlemlerinin gerçekleşmesi için öncelikli olarak ALICI’ nın www.faprika.com adresinden “İADE” bölümünde bulunan matbu iade formunun doldurulması gerekmektedir.  Bu form doldurulmadan yapılacak iade talepleri kabul edilmeyecektir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur.

13.4. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ ya iade edilir ve 20 günlük süre içinde ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI’ ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

13.5. İade edilecek ürünün ayıplı olması halinde kargo ücreti SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 15: ÖZEL ÜRÜNLER İÇİN İADE KOŞULLARI

15.1. ALICI, tarafından satın alınmış olan ürünün telefon olması halinde ürün ekranında yer alan koruma bandının çıkarılmamış olması, ekranda ve telefonun diğer yerlerinde herhangi bir çizik, hasar v.s. olmamalıdır. Telefona ait bütün aksesuarların eksiksiz ve hasarsız bir şekilde orjinal paketleriyle gönderilmesi gerekmektedir.

15.2. Kullanım esanasında ALICI tarafından vücut ile birebir temas gerektiren ürünler ( kulaklıklar v.s.), tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar ve buna benzer ürünler arızalı/ ayıplı olması halleri dışında niteliği itibariyle iade edilemeyecek  ürünler arasında bulunmaktadır.

15.3. Her türlü yazılım ve programalrın, DVD, VCD, CD ve kasetlerin, dizüstü bilgisayarların, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinin (toner, kartuş, v.s.) iade edilebilebilmesi için ambalajlarının açılmamış olması şarttır.

15.4. LCD monitör, TV ya da Notebook ürünlerinin “ölü piksel” olması durumlarında uluslararası standartlar çerçevesinde değerlendirme yapılacaktır. Buna göre; LCD panel üretiminde pixel yapısına dayanan bir teknoloji kullanılmaktadır.  Bu teknoloji yapısı gereği ürünlerin üretimi aşamasında LCD Panel üzerinde “parlak nokta” veya karanlık/siyah nokta oluşabilmektedir. Monitör üreticileri, üretim sırasında oluşan bu noktaları, belirli adetin altında ve noktaların birbirine uzaklık değerinin belirli değerin altında kaldığı ve aksi belirtilmediği sürece “normal ürün” (ayıplı olmayan ürün) olarak kabul etmektedirler. ALICI, ürünü kullandığı takdirde SATICI’ dan hiçbir talepte bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

15.5. ALICI’ nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda cayma hakkı kullanılamaz.


MADDE 16: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’ dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’ nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’ nın  oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. 

MADDE 17: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 18: YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 

TARAFLAR

Gümüş DEDEKTÖR